Logóhasználati szabályok és előírások

Logóhasználati előírások és szabályok

Mivel a cégük tanúsított/regisztrált szervezet, jogosult e tényt logóhasználattal jelezni, éspedig mind fejléces papírokon, névjegykártyákon, brossúrákban, mind különböző egyéb marketinganyagokban (beleértve a weboldalakat is) stb., amennyiben ez a használat megfelel az alábbi követelményeknek.

Kérjük, a logók letöltése előtt olvassa el figyelmesen Logóhasználati előírásainkat és szabályainkat.

A logó(k) kiválasztása az alábbiak függvénye:

a) Szabvány(ok) vagy rendszer(ek) (a továbbiakban, mint szabvány vagy rendszer), amely alapján a szervezetük tanúsításra/regisztrálásra került.

b) Szervezetük design és prezentációs igényei.

Általánosságban elmondható, a tanúsított rendszer függvényében rendelkezésre álló logók kiválasztása a következő:

1. Brand logó (pl. United Registrar of Systems Limited) - maga a logó.

2. Logó, amely magát a szabványt jelképezi.

3. United Registrar of Systems Limited logó az akkreditáló szerv pl. UKAS logójával (kihúzás jel és korona)

4. United Registrar of Systems Limited logó - a szimbolizált logóval.

Megjegyzés: Egyes rendszerek esetén nem elérhető a négy logó kiválasztási lehetősége, pl.: nem akkreditált rendszerek.

Önöknek kizárólag a cégük tanúsításának/regisztrálásának megfelelő szabvány(ok) logóira utaló hivatkozások kerülnek átadásra.

Amennyiben az Önök regisztrációs tanúsítványa UKAS Tick & Crown logóval rendelkezik (tekintse meg a tanúsítvány alját), a szervezetük a UKAS Tick & Crown jelzetet használó bármely logó használatára jogosult.

Mindazonáltal amennyiben a tanúsítványuk nem rendelkezik UKAS Tick & Crown logóval, ebben az esetben tilos bármely Tick & Crown jelzetet mutató logó használata.

Ne feledje, hogy az auditor (felügyelő vagy értékelő) minden látogatás (értékelés) alkalmával köteles leellenőrizni a logóhasználatot, és ha kiderül, hogy helytelen logó használatára került sor, vagy a helyes logót helytelenül használták, és az előírásoknak való meg nem felelés miatt kifogást emel, Önök felszólítást kapnak arra vonatkozólag, hogy a logót távolítsák el, és szüntessék be a használatát. Ezen kívül amennyiben kiderül, hogy a tanúsítás állapotára helytelenül utaltak, vagy félrevezetően használták a tanúsítási dokumentumokat, logókat vagy jelzeteket, a URS csoport további lépéseket tehet, beleértve a tanúsítás felfüggesztését, visszavonását, a vétség nyilvánosságra hozatalát és szükség esetén bírósági per indítását is.

A logóhasználat során, kérjük, ne feledje, hogy a használatra az alábbi szabályok/előírások vonatkoznak:

Előírások

i) (a) A logókat tilos termékeken vagy a termékek csomagolásán használni

(b) A logókat tilos laboratóriumi vizsgálatok során, illetve kalibrálási vagy felügyeleti jelentésekben használni

ii) (a) A fenti (i) pont alóli egyetlen kivétel az 1., 2. és 4. típusú logókra vonatkozik azon feltétel teljesülése esetén, hogy a logó(ka)t az alább javasolt szövegezésű, egyértelmű nyilatkozat követi. (A logó soha nem jelenhet meg magában, és nem keltheti azt a benyomás, hogy termék tanúsítására/jóváhagyására került sor).

ii) (b) Tilos bármilyen félrevezető nyilatkozatot tenni a tanúsítással kapcsolatosan, és amennyiben a tanúsítás terjedelme korlátozásra kerül, valamennyi reklámanyagot meg kell változtatni.

ii) (c) Tilos a tanúsítást igazoló dokumentumot vagy annak bármely részét félrevezetően használni vagy a használatát engedélyezni, azaz a logó(k) kizárólag a tanúsított/regisztrált névvel és hellyel összekapcsolva használható.

ii) (d) A tanúsítvány(ok) felfüggesztése vagy visszavonása esetén kötelesek átadni minden a tanúsítás tényére bármilyen módon utaló reklámanyagot (legyen az nyomtatott másolat és/vagy elektronikus kivitelű).

ii) (e) Az akkreditációs jelzettel és/vagy tanúsítási logóval való visszaélés a tanúsítás visszavonására adhat okot, ami végeredményben azt jelenti, hogy a tanúsítás minden a tanúsítás hatályán kívül eső tevékenységre vonatkozik.

ii) (f) Tilos a tanúsítást oly módon használni, hogy az a URS csoport ellehetetlenítéséhez, és/vagy a tanúsítási rendszer iránti általános bizalom csökkenéséhez vezessen.

iii) Az 1., 2. és 4. típusú logók esetében a logók bármilyen méretűek és színűek lehetnek.

iv) A 3. típusú logók esetében az illetékes akkreditációs szerv viszonylatában az alábbi konkrét logóhasználati szabályok vannak érvényben:

Az UKAS akkreditációs tanúsítások esetében az akkreditáció jelzet megjelenítése megfelel az alábbi követelményeknek:

a Egyszínű, a dokumentum jellemző színének megfelelően.

b Nem kisebb, mint 20 mm, és nem nagyobb, mint a tanúsító szerv (pl. URS) UKAS logóval együtt használt logója.

c Nem tölthető ki.

d Méretei degradálása/torzítása nélkül.

e A rendelkezésre bocsátott jelzet előképekből  az átrajzolt, megközelítőleges formájú jelzetek használata tilos.

A NABCB akkreditáló tanúsítások esetében az akkreditálás megjelenítésének a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a Az előképnek megfelelő szürke-fekete színkombináció.

b Nem lehet kisebb 15 mm x 12 mm méretnél, vagy helyhiány miatti kisebb megjelenítés esetén a logónak olvashatónak, kitöltés nélkülinek kell lennie, és meg kell őriznie az eredeti betűarányokat.

v) Amennyiben a logók tanúsított/regisztrált szabvány(ok)ra vonatkoznak, annyi logót használhatnak, ahányra jogosultak,.

vi) Mindennemű felhasznált logó jobb alsó részének utalnia kell a tanúsítvány számára.

IAF tanúsított ügyfelek nem használhatják az IAF logót publikációs és marketing célokra.

Céges járművek

A logók feltüntethetők céges járműveken, ne feledjék azonban, hogy nem használhatnak semmilyen olyan logót, amely az akkreditációs szerv logóját tartalmazza (3. típusú logó).

Hozzáférés a logókhoz

A logók letöltéséhez kérjük, írja be tanúsítványának sorszámát a lenti mezőbe, a következő formátumban:  12345/A/0009/UK/XX

 

Certificate No:

Lépjen velünk kapcsolatba...