Általános gazdálkodási és kontrolling vizsgálat

Röviden

A teljes gazdálkodási szakterület feladatainak áttekintése (ún. gazdálkodási audit) és a tervezési és beszámolási feladatok áttekintése (ún. ’kontrolling-audit’) alapján az ezen funkciókhoz tartozó folyamatok, rendszerek, módszertanok, eljárások, szabályzatok továbbfejlesztése, beleértve a teljesítménymenedzselési rendszer és a projekt-kontrollingot is. Ezek eredményeként a cég működése hatékonyabbá, költségei pedig kisebbé válnak.

Leírás

Minden vállalat életében a pénz olyan szerepet játszik, mint a vér az élőlényekében: pénzmozgás (ill. vér) nélkül a szervezet működése leáll. Ezért a pénz mozgását, mozgatását végző feladatok, funkciók, azaz a gazdálkodási funkciók jó működése elengedhetetlen egy vállalat életében.
A gazdálkodási eljárások és folyamatok tekintetében készek és képesek vagyunk elvégezni egy ún. gazdálkodási auditot.

Az általános gazdálkodási vizsgálat keretébe az alábbiak tartoznak:
- a teljes gazdálkodási szakterület feladatainak áttekintése (ún. gazdálkodási audit), azaz
- a pénzügyi,
- a számviteli,
- a könyvelési,
- az adózási feladatok szakmai tartalmának áttekintése, elemzése;
- a költségvetési kapcsolatok áttekintése, elemzése;
- adóoptimalizálási koncepció kialakítása;
- az éves (és évközi) könyvvizsgálatok (auditok) áttekintése, elemzése, ezekre való felkészülés támogatása;
- a fenti összes gazdálkodási funkcióra vonatkozó folyamatok, szabályzatok, eljárásrendek kialakítása, fejlesztése, továbbfejlesztése;

Korszerű tervezési és beszámolási, valamint teljesítménymenedzselési rendszer nélkül ma már egyetlen vállalat sem tud tartósan sikeres maradni a piaci versenyben.
Egy jól működő vállalatban tudnunk kell, mit miért csinálunk, hova, mire, miért és mikor tervezzük elkölteni a pénzünket. S ha már megtervezzük a működésünket, tudnunk kell, hogy a végrehajtás során az történt-e, amit elterveztünk, és ha nem, miért nem.
És mivel (már csak a külső körülmények miatt is) szinte soha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan megterveztük, azt is kell tudnunk, hogyan ’nyúlhatunk bele’ egy vállalat működésébe, ki, hogyan és mi módon tehető felelőssé és érdekeltté a minél jobb teljesítmények eléréséért.
Mindezeket együttesen szolgálja egy modern kontrolling rendszer.

A kontrolling vizsgálat keretében – általános kontrolling szolgáltatásként - vállaljuk, hogy közreműködünk az alábbi feladatok elvégzésében:
- a meglévő tervezési és beszámolási rendszerek, módszertanok, folyamatok, eljárások, alkalmazott eszközök áttekintése, értékelése (egyfajta ’kontrolling-audit’);
- a meglévő kontrolling eszközök bázisán a kontrolling rendszer továbbfejlesztése, a meglévő rendszerek átalakítása;
- kontrolling rendszer hiánya esetén egy új kontrolling rendszer kialakítása, bevezetése, az esetleg meglévő elemeknek a beillesztése, továbbfejlesztése, működőképessé tétele, korszerűsítése;
- a XXI. századi követelményeknek megfelelő korszerű teljesítménymenedzselési rendszer kialakítása és/vagy a meglévő továbbfejlesztése; ennek során különösen tudjuk ajánlani:
- a legkorszerűbb ún. gördülő tervezést,
- az értékalapú menedzsment (Value Based Management) kialakítását és bevezetését,
- a teljesítménymenedzselési rendszerek terén a legjobban bevált, kiegyensúlyozott teljesíténymutató-rendszer (az ún. Balanced Scorecard), és
- a hozzáadott érték alapú (ún. EVA-alapú) teljesítménymenedzselési rendszerek kialakítását, bevezetését, fejlesztését;
- az egyedi beruházások vagy fejlesztések tervezését és nyomon követését szolgáló ún. projekt-kontrolling kialakítása, fejlesztése, meglévő projekt-kontrolling esetén annak értékelése, továbbfejlesztése;
- több vállalatból/leányvállalatok köréből álló vállalatcsoport esetén az ún. csoport-kontrolling kialakítása, fejlesztése, továbbfejlesztése;

A kontrolling vizsgálat szolgáltatásaink között kiemelt fontosságú szolgáltatásunk:

- üzleti és beruházási/fejlesztési tervek kidolgozása

Ezen szolgáltatásunk keretében vállaljuk komplett, az Ügyfél vállalatának egészére vonatkozó középtávú (3-5 éves) üzleti tervek készítését, az Ügyféllel való együttműködésben. Természetesen az üzleti terv tervezési időhorizontja alkalmazkodik ahhoz az időhorizonthoz, amelyet az Ügyfél, avagy az Ügyfél számára finanszírozási forrásokat kínáló külső finanszírozó igényel.

Hasonlóképpen, vállaljuk az Ügyfél által tervezett egyedi beruházások, fejlesztések, projektek gazdasági terveinek kidolgozását, olyan időhorizontra, amely átfogja/lefedi a beruházás teljes élettartamát, avagy a projekt-finanszírozás által megkövetelt (a megtérülést biztosító) időtartamot.

Az általános gazdálkodási és a kontrolling vizsgálat keretében korszerű, de a való világ működése során már sikeres, bizonyítottan jól működő eljárásokat és módszereket tudunk ajánlani, és az Ügyfél igényeinek megfelelően ’testre szabni’.

Lépjen velünk kapcsolatba...