Digitalizálási szolgáltatás

Röviden

Azokat az iratokat, amelyek megőrzése a gazdasági társaságokra nézve kötelező, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szolgálja. Az Art. 178. § 14. pontja értelmében iratnak minősül – így a vállalkozásoknak kötelezően megőrzendő – a bizonylat, könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, levelezések, nyilvántartások, nyilatkozatok, szerződések, jegyzőkönyvek, tervek, határozatok, számlák, végzések, egyéb kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, azok megjelenési formájától – azaz papír vagy digitális – függetlenül.

Leírás

Az Art. 47. § (8) bek. dokumentálja, hogy az iratmegőrzési kötelezettség körében az iratok eredeti példányát, ezek hiányában külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolatait szükséges megőrizni.
Egy esetlegesen bekövetkezett káresemény során – beázás, csőtörés - önkormányzati vagy állami szervezetek, gazdasági társaságok dokumentumai, hivatalos iratai, aktái könnyedén sérülhetnek, elázhatnak, bepenészedhetnek. A kockázatot egyre csak növeli az iratok mennyiségének folyamatos növekedése, a tárolókapacitások csökkenése, valamint a szélsőséges időjárás is.
Ilyen esetekben szükség lehet a dokumentumok információ tartalmának megmentésére, digitalizálására, elektronikus formában történő kereshetővé tételére.

A sérült, ázott, vagy akár a penésztől fertőzött dokumentumokat kármentési és digitalizálási eljárás alkalmával, közhiteles módon elektronikus formában tárolhatóvá tesszük, ezáltal az eredeti, fertőzött papír alapú állomány megsemmisíthetővé válik.

Miért válassza digitalizálási szolgáltatásunkat?

- Néhány iratot – akár hivatalból – évekig is szükséges tárolni, vagy a rajtuk lévő információtartalom pótolhatatlan, mint például gazdálkodási adatok, bér és nyugdíj iratok, anyakönyvi kivonatok, orvosi kartonok, testületi jegyzőkönyvek, ingatlan tulajdonjogi dokumentumok.
- Ezáltal ezek a dokumentumok nem leselejtezhetőek, elvesztésük kellemetlen következménnyel járhat.
- A vizes, penészes iratok szakszerű kezelését a hatályos jogszabályok betartása miatt, valamint a munkatársak egészségének megőrzése szempontjából is kiemelten fontos megejteni.

Lépjen velünk kapcsolatba...