Stratégia kialakítás

Röviden

Tartós versenyelőnyt akar szerezni a versenytársaihoz képest? A stratégiai átvilágítás keretében vállaljuk, hogy közreműködünk a stratégia megalkotásában/továbbfejlesztésében, a stratégia végrehajtási tervének kialakításában, és külön figyelmet fordítunk a sikeres végrehajtás támogatására is! Mindezekhez rendelkezünk a legjobb vállalati gyakorlatokat megtestesítő, bizonyítottan sikeres módszertanokkal, eljárásokkal, szakértelemmel és tapasztalatokkal.

Leírás

A mai felgyorsult világban – és különösen a 2008-as pénzügyi válság kitörése után - gyakran hallhattuk és hallhatjuk, főként gyakorló vállalatvezetőktől, hogy: „Minek ide stratégia, mikor azt se tudom, hogy ezt az évet hogy élem túl?” Avagy: „Minek foglalkozzunk stratégiával? Hiszen mire végrehajtanánk, akkor már úgyis máshol tart a világ…”.
Tapasztalataink szerint, ha egy cégnek úgymond ’nincs stratégiája’, akkor is van neki: ez a sodródás stratégiája. Ennél pedig nincs rosszabb. Bármilyen turbulens is a környezet, bármennyire is lehetetlennek is tűnik jól előre jelezni a gyorsan változó környezetet, nincs más út. Mert legyünk biztosak benne: LESZ a piacon olyan versenytársunk, aki meg fogja tudni csinálni! És akkor a mi sorsunk csak a visszavonulás, a vesztés lehet. Elkerülhetetlenül.
Ezért valljuk, hittel és tudással: a vállalatoknak a jó stratégiai managementre nagyobb szükségük van, mint valaha.

A stratégiai átvilágítás keretében vállaljuk, hogy közreműködünk a stratégia megalkotásában, a stratégia végrehajtási tervének kialakításában, és a sikeres végrehajtás monitorálásában:
- A stratégia megalkotásában való részvételünk során az alábbi:
- A stratégia-tervezés folyamatának megtervezése, a tartalom, az időütemezés és az eljárásrend kialakítása;
- A stratégiai tervezés, a stratégia-alkotás során az alkalmazandó módszertanok bemutatása, megismertetése, ’betanítása’, az ügyféllel közös ’testreszabása’;
- A stratégia-alkotás során a módszertanok közös alkalmazása, stratégia-alkotó szakértői és vezetői workshopok vezetése;
- Részvétel a stratégiai elemzések elkészítésében (moderátorként);
- Részvétel a stratégiai jövőkép, a küldetés, valamint a stratégiai célok és akciók, valamint a stratégiai teljesítmény-mutatók megfogalmazásában, kijelölésében (moderátorként);

Számos hazai és nemzetközi felmérés bizonyította, hogy az igazi különbség a sikeres és a sikertelen vállalatok között nem az, hogy a sikereseknek jó volt a stratégiája, a sikerteleneknek meg rossz. Az igazi különbség sokkal inkább abban rejlik, hogy a sikeres vállalatok KÉPESEK végrehajtani az elhatározott stratégiájukat, a sikertelenek viszont nem.
Ezért mi a stratégiai átvilágítás keretében külön figyelmet fordítunk a végrehajtásra. Ennek keretében közreműködünk az alábbiakban is:
- A stratégia sikeres végrehajtását szolgáló ún. implementációs terv kidolgozása;
- Részvétel a végső (a végrehajtási tervet is tartalmazó) stratégiai tervdokumentáció összeállításában.

Mindehhez egy, a kkv-szektor igényeihez és lehetőségeihez szabott, jól áttekinthető, gyorsan megérthető és gyorsan alkalmazható módszertannal, minta-rendszerrel, és jól alkalmazható eljárásrenddel tudunk hozzájárulni.

Annak érdekében, hogy a fentiek az Ügyfél cége működésének szerves részét alkothassa, segítünk
- a stratégia sikeres végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésében (’monitorálás’), az esetleges korrekciókra való javaslattételekkel együtt, valamint
- a fentebb említett stratégiai menedzsment rendszerek és eszközök bevezetésében és sikeres alkalmazásában.

A vállalatfinanszírozás és/vagy az egyedi beruházások finanszírozása során a pénzügyi szektor szereplői ma már elvárják, hogy egy komoly, sikeres, fejlesztésekben, avagy nemzetközi terjeszkedésben is gondolkodó cégnek legyen egy legalább középtávra (kb. 5 évre) kitekintő stratégiája. Ennek áttanulmányozása után a külső finanszírozók jól érzékelhetik, és jól megérthetik, hogy a cég pontosan tudja, mit miért akar, és pontosan mihez kéri az ő pénzüket.

Hisszük és tudjuk, hogy a stratégiai menedzsment átvilágítás keretében korszerű, a való világ működése során már sikeres, bizonyítottan jól működő eljárásokat és módszereket tudunk ajánlani, és az Ügyfél igényeinek megfelelően ’testre szabni’.

Lépjen velünk kapcsolatba...