Szervezetfejlesztési és működési hatékonyságjavítás

Röviden

A szervezeti működés áttekintése és értékelése alapján a cég számára a lehető leghatékonyabb szervezeti-működési módok megtalálásával, kialakításával és alkalmazásának támogatásával, a folyamatok továbbfejlesztésével hozzásegítjük a vállalatot, hogy ezek eredményeként a cég működése hatékonyabbá, költségei pedig kisebbé váljanak.

Leírás

Minden vállalat olyan, mint egy élő szervezet. Nem az épületek, a gépek, a berendezések az igazán fontosak, hanem a vállalatokban dolgozó emberek. Az ő együttműködésük, közös tevékenységük együttese, ennek szervezettsége, minősége tesz egy vállalatot jól (vagy rosszul) működövé. És ennek a jó (vagy rossz) működésnek a következményeként lesz egy vállalat sikeres (vagy sikertelen), ezért tud tartósan fennmaradni (vagy kényszerül a versenyben elbukni). Hatékony szervezeti működés nélkül a siker elmarad, a kudarc pedig egyre közelebb kerül…..
Ezen szolgáltatásainkat egyfajta ’szélesen értelmezett’ szervezet- és működésfejlesztésként határozzuk meg.
A fő cél: az Ügyfél cége számára a lehető leghatékonyabb szervezeti-működési módok megtalálása, a fejlesztések kialakítása, és az új működési módok alkalmazásának támogatása. Ennek eredményeként a cég működése hatékonyabbá, költségei pedig kisebbé válnak.

A szervezetfejlesztési és hatékonyságjavítási szolgáltatásunk az alábbi elemeket tartalmazza:

Első lépésként elvégzünk egy komplett szervezeti-működés áttekintést (ún. szervezeti auditot). Ezt három fő vizsgálati módszer ’bevetésével’ végezzük:
- számos vállalati dokumentum áttekintésével és értékelésével,
- a legjobb vállalati gyakorlatok alapján elkészített protokollok és ellenőrző listák (ún. chech-list-ek) felhasználásával, valamint
- a szervezete néhány legfontosabb vezetőjével és munkatársával való célirányos megbeszélések, interjúk elvégzésével.

Az előbbiek alapján elkészítjük az aktuálisan meglévő szervezeti és működési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat, amelyeket a tulajdonosi és/vagy felsővezetői egyeztetések után véglegesítünk; ezek alapján a szervezet illetékes vezetői/testületei a megfelelő döntéseket meghozzák.

A véglegesített és elfogadott szervezeti-működési fejlesztési program további lépéseinek megtételét is tevőlegesen segítjük. A program tartalma szerint, ez az alábbiak szinte tetszőleges elemeit tartalmazhatja:
- komplett szervezeti-működési rend és szabályozási rendszer kialakítása és/vagy korszerűsítése, továbbfejlesztése, hiányzó szervezeti-szabályozási elemek pótlása (a Szervezeti és Működési Szabályzattól az összes funkcionális szakterületre vonatkozó szabályzatokon át egészen az Etikai Kódexig, teljes spektrumban)
- folyamatmenedzsment, ennek részeként:
? az értékteremtés szempontjából kulcsfontosságú üzleti folyamatok áttekintése, elemzése, átalakítása, fejlesztése, továbbfejlesztése,
? folyamat-alapú szervezeti működés-fejlesztés,
? üzleti folyamatok újratervezése/újjáalakítása (Business Process Engineering, BPR)
? termelési-gyártási-logisztikai üzleti folyamatok és működés újjászervezése;
? hatékonyságjavítási projektek, különösen a BPR és a lean management módszertanainak együttes/kombinált alkalmazásával;
- komplex vállalat-átalakítási, a folyamatok, a struktúra és a kultúra átalakítására vonatkozó (ún. transzformációs) program megtervezése, majd a szervezetekre, folyamatokra és rendszerekre vonatkozó teljes körű program végrehajtásának koordinálása;
- a szervezeti-működési változásokhoz kapcsolódó változásmenedzsment;
- egyedi vállalat és/vagy vállalatcsoport irányítására (corporate governance) vonatkozó elemzések és javaslatok kidolgozása, majd ennek végrehajtásában való közreműködés;

A fentiek közül néhány lépés/intézkedés már akár rövidtávon is jelentkező, tartós, és jól számszerűsíthető költségcsökkenéseket eredményezhet (pl. a szervezeti egyszerűsödés, avagy a folyamatok rövidülése okán). Más intézkedések hatására a szervezeti-működési eljárások felgyorsulnak, kevesebb lépésből állnak, a döntések gyorsabbá, szakmailag jobbá válhatnak, és közelebb kerülhetnek a tényleges információ-birtokosokhoz. Ezek eredményjavító hatása áttételesebb és előre nehezebben számszerűsíthető, de a folyamatos monitorálás során nyilvánvalóvá válik ezek pozitív hatása is, legtöbbször a számokban is.

Hisszük és tudjuk, hogy a szervezetfejlesztési és hatékonyságjavítás keretében korszerű, a való világ működése során már sikeres, bizonyítottan jól működő eljárásokat és módszereket tudunk ajánlani, és az Ügyfél igényeinek megfelelően ’testre szabni’.

Lépjen velünk kapcsolatba...